Vyhľadávanie


Kontakt

Pavol Ortuta

+421944954077

E-mail: port.sax@gmail.com

Webová prezentácia bola spustená

28.09.2010 20:46

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne vracať a aké výhody a znalosti im návšteva tejto webovej prezentácie prinesie.

https://www.facebook.com/home.php?#!/